Termeni și condiții

Acești termeni și condiții se aplică achizițiilor din magazinul online WWW.ATAKT.RO, care este operat de Ing. Roman Škorňák .

Condițiile definesc și precizează în continuare drepturile și obligațiile vânzătorului, care este Ing. Roman Škorňák, cu sediul social la K Nadjezdu 2, 720 00 Ostrava - Hrabová, Republica Cehă, Număr de identificare a persoanei / IČO /: 654 75 054, Număr de identificare fiscală / DIČ /: CZ7106165550, înscris în Registrul Comerțului orașului Ostrava și cumpărătorul (client, consumator).

Toate relațiile contractuale sunt încheiate în conformitate cu ordinea juridică a Republicii Cehe. În cazul în care partea contractantă este un consumator, relațiile care nu sunt reglementate de condițiile de afaceri sunt reglementate de Codul civil (nr. 89/2012 Coll.) și Legea privind protecția consumatorilor (nr. 634/1992 Coll.). În cazul în care partea contractantă nu este consumatorul, relațiile nereglementate de condițiile de afaceri sunt reglementate de Codul civil (Nr. 89/2012 Col.).

DEFINIȚII

Vânzătorul este Ing. Roman Škorňák, cu sediul social la K Nadjezdu 2, 720 00 Ostrava - Hrabová, Republica Cehă, Numărul de identificare al persoanei / IČO /: 654 75 054, Număr de identificare fiscală / DIČ /: CZ7106165550, înscris în registrul comerțului Orașul Ostrava. Ing. Roman Škorňákeste o persoană care acționează în sfera afacerii sale sau a altei activități de întreprinzător la încheierea și îndeplinirea contractului. Este un antreprenor care, direct sau prin alți antreprenori, furnizează cumpărătorului produse sau prestează servicii. Condițiile reglementează și drepturile și obligațiile participanților la contractul de cumpărare încheiat la distanță prin serverul WWW.ATAKT.RO și toate departamentele acestuia între vânzător: „Partener de afaceri Ing. Roman Škorňák” și cumpărătorul. „Partener de afaceri al Ing. Roman Škorňák” denumit în continuare „Partener de afaceri” sau, de asemenea, „Furnizor” este un furnizor contractual al unui magazin online care vinde direct bunuri cumpărătorului prin serverul WWW.ATAKT.RO. În acest caz, partenerul de afaceri asigură livrarea completă a bunurilor către cumpărător și, ulterior, rezolvă și toate cerințele de afaceri care decurg din acești termeni și condiții. Într-un astfel de caz, se încheie un contract de cumpărare între: vânzătorul „Partener de afaceri” și cumpărător, unde „Ing. Roman Škorňák” este intermediarul comerțului. Partenerul de afaceri este întotdeauna enumerat în ordine (în secțiunea „FURNIZOR”), care este parte integrantă a relației de afaceri stabilite. Partenerul de afaceri este, de asemenea, responsabil pentru informațiile furnizate despre bunurile de pe serverul WWW.ATAKT.RO. care este parte integrantă a relației de afaceri stabilite. Partenerul de afaceri este, de asemenea, responsabil pentru informațiile furnizate despre bunurile de pe serverul WWW.ATAKT.RO. care este parte integrantă a relației de afaceri stabilite. Partenerul de afaceri este, de asemenea, responsabil pentru informațiile furnizate despre bunurile de pe serverul WWW.ATAKT.RO.

Clientul magazinului nostru online este cumpărătorul . Datorită reglementării legale în vigoare, se face distincție între un cumpărător care este consumator și un cumpărător care nu este consumator.

Un cumpărător consumator sau doar un consumator este orice persoană care, în afara sferei activității sale de afaceri sau în afara sferei exercitării independente a profesiei sale, încheie un contract cu un antreprenor sau se ocupă în alt mod cu acesta.

Un cumpărător care nu este un consumator este un antreprenor. De asemenea, se consideră întreprinzător orice persoană care încheie contracte legate de propria afacere, producție sau activități similare sau în exercitarea independentă a profesiei sale, sau persoana care acționează în numele sau în numele întreprinzătorului.

CONTRACT DE ACHIZIȚIE

În cazul în care cumpărătorul este consumator, propunerea de încheiere a unui contract (ofertă) de cumpărare este plasarea bunurilor oferite de către furnizor pe site, contractul de cumpărare se realizează prin trimiterea comenzii de către cumpărător - consumator și acceptarea comanda de catre furnizor. Furnizorul va confirma imediat cumpărătorului această acceptare printr-un e-mail informativ la adresa de e-mail specificată, însă această confirmare nu afectează formarea contractului. Contractul rezultat (inclusiv prețul convenit) poate fi modificat sau reziliat numai prin acordul părților sau pe motive legale.

Înainte de a trimite comanda către vânzător, cumpărătorul are voie să verifice și să modifice datele pe care cumpărătorul le-a introdus în comandă, chiar și în ceea ce privește capacitatea cumpărătorului de a detecta și corecta erorile făcute la introducerea datelor în comandă. Cumpărătorul trimite comanda vânzătorului făcând clic pe butonul „Finalizare comandă”.

În cazul în care cumpărătorul nu este consumator, propunerea de încheiere a unui contract de cumpărare este o comandă trimisă de bunuri de către cumpărător, iar contractul de cumpărare în sine se încheie în momentul livrării consimțământului obligatoriu al vânzătorului către cumpărător cu această propunere.

Prin încheierea contractului de cumpărare, cumpărătorul confirmă că a citit acești termeni și condiții, inclusiv procedura de reclamație , și că este de acord cu aceștia. Cumpărătorul este suficient informat despre acești termeni și condiții și despre procedura de reclamație înainte de executarea efectivă a comenzii și are posibilitatea de a se familiariza cu aceștia.

Perioada de soluționare a reclamațiilor se suspendă în cazul în care vânzătorul nu a primit toate documentele necesare soluționării reclamației (părți de marfă, alte documente etc.). Vânzătorul este obligat să ceară documente suplimentare de la cumpărător în cel mai scurt timp posibil. Termenul se suspenda de la aceasta data pana la livrarea documentelor solicitate de catre cumparator.

Printre altele, vânzătorul își rezervă dreptul de a anula comanda sau o parte a acesteia înainte și după încheierea contractului de cumpărare, în baza unui acord cu cumpărătorul, în următoarele cazuri: mărfurile nu mai sunt produse sau livrate sau prețul furnizorului a scăzut. schimbat semnificativ. În cazul în care Cumpărătorul a plătit deja o parte sau tot prețul de cumpărare, această sumă va fi transferată înapoi în contul sau adresa sa și Contractul de cumpărare nu va fi încheiat.

Cadourile care sunt oferite complet gratuit nu pot fi supuse niciunui drept al consumatorului. Astfel de bunuri îndeplinesc condițiile Acordului de donație și toate standardele conform legislației în vigoare a Republicii Cehe.

DREPTURI DE EXECUTARE DEFECTE

Drepturile și obligațiile părților contractante cu privire la drepturile care decurg din executarea defectuoasă sunt reglementate de reglementările generale obligatorii relevante (în special prevederile secțiunilor 1914 până la 1925, secțiunilor 2099 până la 2117 și secțiunilor 2161 până la 2174 din Legea nr. 89/2012 Coll. ., Codul civil).

Vânzătorul răspunde consumatorului că articolul nu are defecte la primire. În special, vânzătorul este responsabil față de consumator că, la momentul în care consumatorul a preluat,

În cazul în care articolul nu prezintă caracteristicile menționate mai sus, consumatorul poate solicita și livrarea unui articol nou fără defecte, cu excepția cazului în care acesta este disproporționat din cauza naturii defectului, dar dacă defectul privește doar o parte a articolului, consumatorul poate solicita doar înlocuirea piesei; dacă acest lucru nu este posibil, acesta se poate retrage din contract. Cu toate acestea, dacă acest lucru este disproporționat din cauza naturii defectului, în special dacă defectul poate fi remediat fără întârzieri nejustificate, consumatorul are dreptul de a remedia defectul în mod gratuit. Consumatorul are dreptul de a livra un articol nou sau de a înlocui o piesă chiar și în cazul unui defect remediabil, dacă nu poate folosi articolul în mod corespunzător din cauza reapariției defecțiunii după reparație sau din cauza unui număr mai mare de defecte. În acest caz, consumatorul are și dreptul de a se retrage din contract.

În cazul în care consumatorul nu se retrage din contract sau nu își exercită dreptul de a livra un articol nou fără defecte, de a înlocui piesa acestuia sau de a repara articolul, acesta poate solicita o reducere rezonabilă. Consumatorul are dreptul la o reducere rezonabilă chiar dacă vânzătorul nu poate livra un nou articol fără defecte, înlocuiește piesa acestuia sau repara articolul, precum și dacă vânzătorul nu remediază situația într-un termen rezonabil sau dacă aranjarea unei remedii ar determina consumatorului dificultăți considerabile.

Dreptul de executare defectuoasă nu aparține cumpărătorului, dacă cumpărătorul a știut înainte de preluarea lucrului că lucrul are un viciu, sau dacă cumpărătorul a cauzat el însuși defectul.

Consumatorul are dreptul de a exercita dreptul la un defect care apare la bunurile de consum în termen de douăzeci și patru de luni de la primire.

Răspunderea vânzătorului pentru defectenu se aplică uzurii cauzate de utilizarea normală . Utilizarea obișnuită a hainelor, pantofilor și a altor accesorii de modă, de exemplu, este uzura sau deteriorarea crampoanelor de prindere, a călătoriei și a mecanismelor de prindere (FERMOARE, catarame, cleme, bucle). Răspunderea vânzătorului pentru defecte nu se aplicădeteriorarea mecanismelor menționate cauzată de prindere incorectă, necorespunzătoare sau puternică a acestora, închiderea, deschiderea înseamnă deteriorarea prin ruperea cusăturilor, alunecarea sau ruperea materialului etc. La încălțăminte este de exemplu călcarea pe tălpi, ruperea limbii sau șireturile, Dacă astfel un defect nu a fost raportat și raportat vânzătorului imediat după ce clientul a preluat comanda (adică prin verificarea mărfii de către client la livrare), se presupune că defectul este cauzat de o utilizare incorectă sau este uzura unui lucru de utilizare normală.

În alte cazuri (în afară de defecte cauzate articolului de utilizarea normală menționată mai sus), dacă defectul devine evident în termen de șase luni de la primire, se consideră că articolul era defect la momentul primirii.

Alte drepturi și obligații ale părților legate de răspunderea vânzătorului pentru vicii pot fi reglementate prin procedura de reclamație a vânzătorului.

DREPTUL CONSUMATORULUI DE A SE RETRAGE DIN CONTRACT

În cazul în care contractul de cumpărare este încheiat prin intermediul comunicării la distanță (în magazinul online), consumatorul are dreptul, în conformitate cu § 1829 paragraful 1 din Codul civil, dreptul de a se retrage din contract fără a indica un motiv în termen de 14 zile de la primire. de bunuri.mai multe tipuri de bunuri sau livrarea mai multor piese, acest termen curge de la data primirii ultimei livrari de marfa). Retragerea din contractul de cumpărare trebuie transmisă vânzătorului în termenul specificat în teza anterioară.

În cazul în care consumatorul dorește să se retragă din contract în termen de 14 zile, contactează vânzătorul și de preferință declară în scris că se retrage din contract, în mod ideal precizând numărul comenzii, data achiziției și numărul contului pentru rambursare. Notă: Banii pot fi returnați și în numerar la sediul companiei sau la sediul vânzătorului.

Pentru a se retrage din contractul de cumpărare, consumatorul poate folosi și modelul de formular pus la dispoziție de vânzător, care formează o anexă la acești termeni și condiții. Retragerea din contractul de cumpărare poate fi trimisă de către consumator la adresa biroului vânzătorului sau la adresa de e-mail a vânzătorului info@msbox.cz .

În cazul în care cumpărătorul se retrage din contract conform paragrafelor precedente, vânzătorul va returna fondurile primite de la cumpărător (cu excepția sumei reprezentând costuri suplimentare de livrare suportate ca urmare a metodei de livrare alese de cumpărător, care este diferită de cea mai ieftină metodă de livrare standard oferită de vânzător) la 14 zile de la retragerea din contractul de cumpărare de către cumpărător, în același mod în care a primit vânzătorul de la cumpărător, cu excepția cazului în care cumpărătorul prevede altfel. Vânzătorul are, de asemenea, dreptul de a returna prestația furnizată de cumpărător la returnarea bunurilor către cumpărător sau în alt mod, dacă cumpărătorul este de acord și cumpărătorul nu suportă costuri suplimentare. În cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de cumpărare, vânzătorul nu este obligat să returneze cumpărătorului fondurile primite înainte ca acesta să returneze bunurile sau să dovedească că

Cu toate acestea, prevederile Legii privind retragerea din contract în termen de 14 zile nu pot fi înțelese ca o posibilitate de împrumut gratuit a bunurilor. In cazul exercitarii dreptului de retragere din contract in termen de 14 zile de la preluarea prestatiei, consumatorul trebuie sa elibereze vanzatorului in termen de 14 zile de la retragerea din contract tot ceea ce a obtinut in baza contractului de cumparare. Dacă acest lucru nu mai este posibil (de exemplu, între timp bunurile au fost distruse sau consumate), consumatorul trebuie să ofere compensații bănești în schimbul a ceea ce nu mai poate fi emis. În cazul în care bunurile returnate sunt doar parțial deteriorate, vânzătorul poate cere despăgubiri de la consumator și poate compensa pretenția acestuia cu prețul de cumpărare returnat. Într-un astfel de caz, vânzătorul este obligat să facă dovada prejudiciului. Într-un astfel de caz, vânzătorul returnează consumatorului doar prețul redus de cumpărare.

Vânzătorul poate compensa costurile reale suportate pentru returnarea mărfurilor cu prețul de cumpărare care urmează să fie returnat cumpărătorului.

Consumatorul nu are dreptul de a se retrage din contract în conformitate cu prevederile secțiunii 1837 din Codul civil, în special, în cazul contractelor:

Informații suplimentare despre retragerea consumatorului în perioada de 14 zile sunt disponibile pe site-ul vânzătorului.

Vânzătorul își rezervă dreptul de a anula comanda pentru mărfurile marcate cu termenul „Indisponibil în prezent” dacă bunurile nu mai pot fi livrate sau înlocuite cu un alt model sau dacă prețul acesteia s-a modificat semnificativ și clientul nu acceptă acest lucru înainte de încheierea contractului de cumpărare. . Vânzătorul informează clientul despre această situație. Dacă o parte sau întreaga comandă a fost plătită, clientul va avea o rambursare.

TERMENI DE PLATĂ

Conditiile si optiunile specifice de plata si modalitati de transport sunt descrise mai detaliat pe pagina modalitati de plata si transport .

Bunurile raman in proprietatea vanzatorului pana la plata integrala si acceptare, dar riscul de deteriorare a bunurilor trece la cumparator.

Informațiile de facturare ale Cumpărătorului nu pot fi modificate retroactiv după trimiterea comenzii.

Potrivit Legii de înregistrare a vânzărilor, vânzătorul este obligat să elibereze o chitanță cumpărătorului și, în același timp, este obligat să înregistreze online vânzările primite la administratorul fiscal; în cazul unei defecțiuni tehnice, cel târziu în 48 de ore.

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Informațiile despre clienți sunt stocate în conformitate cu legile aplicabile din Republica Cehă, în special Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 101/2000 Coll. astfel cum a fost modificat prin modificări și reglementări ulterioare. Prin incheierea contractului, cumparatorul este de acord cu prelucrarea si colectarea datelor sale personale in baza de date a vanzatorului dupa indeplinirea cu succes a contractului, pana la exprimarea sa in scris a dezacordului cu aceasta prelucrare.

Cumpărătorul are dreptul de a accesa datele sale personale, dreptul de a le corecta, inclusiv alte drepturi legale asupra acestor date. Datele personale pot fi eliminate din baza de date pe baza unei cereri scrise din partea clientului. Datele personale ale clienților sunt complet protejate împotriva abuzului. Furnizorul nu transmite nicio altă persoană datele personale ale clienților. Excepție fac transportatorii externi cărora le sunt transferate datele personale ale clienților în măsura minimă necesară pentru livrarea mărfurilor.

Contractele individuale sunt arhivate de către operator după încheierea lor, în formă electronică și sunt accesibile numai operatorului magazinului.

Termenii de protecție a datelor cu caracter personal sunt descriși pe pagina privind protecția datelor cu caracter personal .

RECUPERAREA APARATELOR ELECTRICE

Vânzătorul asigură preluarea echipamentelor electrice din gospodării și colectarea separată a deșeurilor electrice, bateriilor și acumulatorilor, în conformitate cu legislația în vigoare. Clientul are dreptul de a returna echipamentul electric vechi la achiziționarea de echipamente electrice similare noi, sau baterii sau acumulatori la oricare dintre magazinele vânzătorului. Adresele acestor magazine sunt listate în contactele vânzătorului de pe acest site.

De asemenea, clientul are dreptul de a preda echipamente electrice, deșeuri electrice sau baterii sau acumulatori la punctele de colectare ale RETELA, sro enumerate pe site-ul său. Aceste pagini enumera, de asemenea, efectele negative ale substanțelor utilizate în baterii sau acumulatori, precum și simboluri grafice pentru colectarea separată, informații despre modul de efectuare a colectării separate și semnificația acesteia. De asemenea, clientul are dreptul de a returna echipamentele electrice, deșeurile electrice sau bateriile sau acumulatorii în punctele de colectare destinate colectării unor astfel de deșeuri din municipiul relevant.

Vânzătorul asigură și preluarea gratuită a echipamentelor electrice din gospodării direct la gospodărie, dacă clientul comandă bunuri de tip și utilizare similare. Restituirea se aplică echipamentelor electrice în numărul corespunzător mărfurilor comandate.

Echipamentele electrice, deșeurile electrice, bateriile și acumulatorii nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile amestecate, ci trebuie aruncate la punctele de colectare desemnate, adică punctele de colectare sau punctele de colectare, precum cele enumerate mai sus. Aceste instalații și deșeuri vor fi utilizate în continuare pentru producția de noi instalații. Substanțele periculoase și nocive din aceste dispozitive și deșeuri pot dăuna mediului sau sănătății umane.

COSTUL UTILIZĂRII MIJLOACELOR DE COMUNICARE LA DISTANȚĂ

Cumpărătorul este de acord cu utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță la încheierea contractului de cumpărare. Costurile suportate de cumpărător în utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță în legătură cu încheierea contractului de cumpărare (costuri de conectare la internet, costuri de convorbiri telefonice) vor fi suportate de către cumpărător însuși.

SOLUȚIONAREA LITIGIILOR DE CONSUM ÎNTRE VÂNZĂTOR ȘI CUMPĂRĂTOR

În cazul în care între Vânzător și Cumpărător apare o dispută de consum în urma contractului de cumpărare sau a contractului de furnizare de servicii, care nu poate fi rezolvată de comun acord , Cumpărătorul poate depune o propunere de soluționare extrajudiciară a unei astfel de un litigiu la o soluționare extrajudiciară desemnată a litigiilor de consum.

Autoritatea Cehă de Inspecție Comerțului Inspectoratul
Central - Departamentul ADR
Štěpánská 15
120 00 Praga 2

E- mail: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Cumpărătorul poate utiliza, de asemenea, platforma online de soluționare a litigiilor creată de Comisia Europeană și disponibilă la: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

DISPOZIȚII FINALE

Vânzătorul tratează reclamațiile consumatorilor prin intermediul formularului de contact sau a adresei de e-mail info@msbox.cz . Vânzătorul va trimite informații despre soluționarea reclamației cumpărătorului pe adresa de e-mail a cumpărătorului.

Vânzătorul are dreptul de a vinde mărfuri pe baza unei licențe comerciale. Controlul licențelor comerciale se efectuează de către biroul de licențe comerciale relevant în competența sa. Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal supraveghează domeniul protecției datelor cu caracter personal. Autoritatea cehă de control al comerțului, într-o măsură limitată, supraveghează respectarea Legii nr. 634/1992 Coll., privind protecția consumatorului, astfel cum a fost modificată.

Acești termeni și condiții sunt valabili așa cum se precizează pe site-ul vânzătorului, în ziua încheierii contractului de cumpărare. Dupa confirmarea acesteia, comanda consumatorului este arhivata ca contract incheiat intre cumparator si vanzator in scopul indeplinirii acesteia si inregistrari ulterioare, iar statutul acesteia este accesibil cumparatorului. Contractul poate fi încheiat în limba cehă, sau în alte limbi, cu excepția cazului în care acesta este motivul imposibilității încheierii lui. Prin cumpărare, clientul este de acord cu trimiterea de mesaje comerciale.

Acești termeni și condiții permit consumatorului să le arhiveze și să le reproducă. La momentul încheierii contractului de cumpărare, cumpărătorul acceptă toate prevederile termenilor și condițiilor ca fiind valabile în ziua trimiterii comenzii, inclusiv prețul mărfurilor comandate menționat în comanda confirmată, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel într-un caz concret. .

Aceste condiții intră în vigoare la 2.5. 2022